1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3235 - HSD Sunnhordland AS - Veteranskipet Sunnhordland - Sikkerhet om bord
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3234 - Margrete Kristine Eskedahl – Mogens Thorsens gate - Utskifting av gammelt el-anlegg
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3233 - Stiftelsen Disen kulturveksttun - Teaterverkstedet - Antikvarisk istandsetting av fasade
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3230 - Hjørundfjord kulturvernlag - Stavset Internatskole - Istandsetting av vinduer
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 322 Kirkens Bymisjon Oslo - Diakonalt senter
23.03.01
... fikk innvilget kr. 100.000 til Diakonalt Senter for homofile og lesbiske.
les mer>>P 3229 - Lene Hagen – Gudvangen gard og camping – Restaurering av låve
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3228 - Stiftelsen Gapestad - Minibuss
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3227 Østfoldmuseene, avd. Stift. Haldenvassdragets Kanalmusem - Flishuset - Restaurering av
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3226 - Gudbrandsdalsmusea AS - Sikringsplan
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3225 - Henning Holt – Askogsberg Øvre - Restaurering av røykstua på gården
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss