1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2207 Telemark Røde Kors - Forprosjekt om økt førstehjelpskunnskap blant folk
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til forprosjektet om økt førstehjelpskunnskap blant folk i 2014.
les mer>>P 2208 Bøndernes Hus Hærland SA - Utbedring av kjøkken
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til elektrisk anlegg i forsamlingshusets kjøkken.
les mer>>P 2210 Furøya IKS - Brannsikring av Furøya
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til brannteknisk rapport og installasjon av brannvarslingsanlegg samt nødbelysning på Furøya i Tvedestrand
les mer>>P 2211 Tana Museum - Restaurering av fredet stabbur
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 189.000 til restaurering av fredet stabbur ved Tana Museum.
les mer>>P 2213 Skotfos Revyteater - Midlertidig sikring av tak
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til midlertidig sikring av taket på Festiviteten.
les mer>>P 2214 Stiftelsen Egil Raftos Hus - Brannsikringstiltak i Olaf Ryes vei 21
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 378.750 øremerket brannsikringstiltak i Olaf Ryes vei 21.
les mer>>P 2215 Konrad Hanssen - Reparasjon av motoren i M/K Glimt II
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til reparasjon av motoren i M/K Glimt II.
les mer>>P 2216 Stiftelsen Vorterøy kai - Renovering av taket på fiskebruket, posten og butikken
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til renovering av tak på eksisterende bygninger (fiskebruk, post og butikk) på Vorterøy kai.
les mer>>P 2217 Anne Bahr Christophersen - Istandsetting av driftsbygningen på Bustangen
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av grunnmur, bærekonstruksjoner og taket på driftsbygningen på Bustangen på Tjøme.
les mer>>P 2219 Olav Songedal - Restaurering av blyglassvindu på Kleivane
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 øremerket restaurering av blyglassvindu på øverloftet
les mer>>Totalt 221 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss