1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2960 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Bygningsverndagen 2016
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til promotering av Bygningsverndagen 2016
les mer>>P 295 Oslo Maritime Kulturvernsenter - el.anlegg
06.12.00
... fikk innvilget kr. 180.000 til nytt elektrisk anlegg på Nordre Akershuskai.
les mer>>P 2956 Oskar Mørk og Ingunn Solaas – Utbedring av bryggerhus på Vestre Svindal
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt


les mer>>P 2955 Søgne Røde Kors - Båt
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til båt med henger
les mer>>P 2954 Mandal museum - Andorsengården
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til istandsetting av Andorsengården i Mandal
les mer>>P 2953 Margit Rognerud – Skifertak på Etna jernbanestasjon
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 294 Kunstindustrimuseet i Oslo - Skatter fra Kreml
06.12.00
... fikk innvilget kr. 250.000 til ekstra sikkerhetstiltak i forbindelse med jubileumsutstillingen "Skatter fra Kreml".
les mer>>P 2949 Kirkens Bymisjon Oslo - Prosjekt Radius
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til aktivitetsmidler til prosjekt Radius i 2016
les mer>>P 2948 22B Kontaktsenter - Omstillingstiltak
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til omstillingstiltak i forbindelse med senterets bokollektiv
les mer>>P 2947 Bodø Røde Kors - Snøscooter
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til kjøp av snøscooter
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss