1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2220 Varanger museum IKS - Avd. Vadsø - Reparasjon av taket på Esbensgården
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til reparasjon av taket på Esbensengården i Vadsø
les mer>>P 2221 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Haugfossen rundt – Bro, delprosjekt 3
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til Haugfoss Bro, delprosjekt 3, i f.b.m. kulturløypen Haugfossen Rundt.
les mer>>P 2223 Os Røde Kors Hjelpekorps - Kjøp av SAR-båre til redningsgruppe i krevende lende
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 37.540 til kjøp av en SAR-båre til redning i krevende lende.
les mer>>P 2224 Skjervøy kommune - Brannsikring i forbindelse med restaurering
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 øremerket brannsikring i forbindelse med restaurering av Kiilgården.
les mer>>P 2225 Haugesund Røde Kors Hjelpekorps - Støtte til 2 stk. varmesøkende kamera
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til 2 varmesøkende kamera med linse
les mer>>P 2226 Fortidsminneforeningen – Den Trønderske avdeling - Fagseminar for bygningsvern
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til fagseminar for bygningsvern.
les mer>>P 2227 Ann Monica Jensen Bueklev - Istandsetting av grue ved Ruddvodden
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av grue m.m. ved Ruddvodden.
les mer>>2229 Randsfjordmuseene AS - Istandsetting av M/S Brandbu
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til istandsetting av M/S Brandbu.
les mer>>P 2230 Husmannsplassen Kjelvik - Restaurering av takene på div. uthus
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av takene på Driftsbygningen, Fraukjelleren og Utedoen ved husmannsplassen Kjelvik
les mer>>P 2231 Vestre Toten kommune - Fase 2 i rehabilitering av de fredete kirkestallene ved Ås kirke
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til fase 2 i rehabilitering av de fredete kirkestallene ved Ås kirke
les mer>>Totalt 221 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss