1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 289 Sandviksboder Kystkultursenter AS - Brannsikringstiltak
06.12.00
... fikk innvilget kr. 300.000 til restfinansiering av brannsikringstiltak.
les mer>>P 2898 Hege S. Eilertsen og William R. Lowe - Restaurering av husmannsplassen Lykkja/Løkken
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av husmannsplassen Lykkja/Løkken
les mer>>P 2897 Norsk Veteranskibsklub - Sikkerhetsutstyr for Børøysund
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til sikkerhetskurs og sikkerhetsutstyr for D/S Børøysund
les mer>>P 2895 Redningsselskapet - Ny redningsskøyte
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 5.100.000 til ny redningsskøyte i Sognefjorden
les mer>>P 2894 Munchmuseet - Forbedring av oppbevaringen av Munchmuseets grafiske arbeider
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 1.000 000 til forbedring av oppbevaringen av Munchmuseets grafiske arbeider
les mer>>P 2893 Stine Sofies Stiftelse - Ungdomsområdet med bibliotek
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 415.000 til etablering av et ungdomsområde med bibliotek ved Stine Sofie Senteret
les mer>>P 2890 Brønnøysund Røde Kors - Garasje og beredskapshus
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til en garasje og beredskapshus i Brønnøysund
les mer>>P 288 Sollerudstranda Skole - "Dyrafjeld" eks "Anna Kristina" - seil og overhaling av motor
06.12.00
... fikk innvilget kr. 200.000 til merkostnader ved sertifisering, nye seil og overhaling av motor og gear på skoleskipet "Dyrafjeld".
les mer>>P 2888 Stiftelsen Smøla museum - Restaurering av båtnaust i Sanden - Restaurering av båtnaustet i Sanden
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 53.000 til restaurering av båtnaustet i Sanden
les mer>>P 2887 Norsk medisinstudentforening - Akuttmedisinsk Seminar i august 2016 på Soria Moria Hotell og konferansesenter.
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til Akuttmedisinsk seminar i august 2016 på Soria Moria Hotell og konferansesenter
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss