1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2852 Postgården Fredrikstad Sameie - Omlegging av skifertak i Toldbodgaten 37
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til omlegging av skifertaket på Toldbodgaten 37 i Gamle Fredrikstad
les mer>>P 284 Sørum Gård - prosjekt undervisning
06.12.00
... fikk innvilget kr. 385.000 til prosjektet "Undervisning til Rusmisbrukere".
les mer>>P 2849 Norsk Folkemuseum - Sikring av vinduer i Bybygg
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 3.000.000 til sikring av vinduene i Bybygg
les mer>>P 2848 Gamlebua i Stavang v/Andre Nikolai Haave - Restaurering av Gamlebutikken i Stavang
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket elektroarbeider ved Gamlebutikken i Stavang
les mer>>P 2847 Fossesholm Herregård - Utvidelse av Inergen slukkeanlegg
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til utvidelse av Inergen slukkeanlegg ved Fossesholm Herregård
les mer>>P 2846 Idd og Enningdalen Historielag - Diverse sikring av Gamle Prestebakke
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til diverse sikring ved Gamle Prestebakke
les mer>>P 2842 Visnes Hotell Stryn AS - Utbedring av sprinkleranlegg
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til utbedring av sprinkleranlegget ved Visnes Hotell i Stryn
les mer>>P 2841 Jorunn Eldegard - Skifertak på hovedhuset i Eldegarden
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til skifte av taket rundt arken på hovedhuset i Eldegarden
les mer>>P 2840 Stiftelsen Musea i Sogn og Fjordane - Sikring av grunnmur på Lisetbua i Kalvåg
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til sikring av grunnmuren på Lisetbua i Kalvåg
les mer>>P 283 Hærverkskampanjen
06.12.00
... fikk innvilget kr. 300.000 til å videreføre kampanjens arbeide med kurs for lærere og gratis skoledagbok for elever.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss