1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2232 Villa Lofoten AS - Rehabilitering og restaurering av brygge på Kleivan
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til rehabilitering og restaurering av brygge med salteri
les mer>>P 2234 Ingrid Skaar Døskeland - Restaurering av vinkelløe på Døskeland
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til restaurering av vinkel løa på Døskeland
les mer>>P 2235 Per Ragnar Karlsen - Restaurering av vinduer i Maridalsveien 65
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 10.000 til vindusrestaurering i Maridalsveien 65
les mer>>P 2238 Gravdalen venneforening - Gjnoppbygging av grue/pipe i våningshus på Gravdalen finneboplass
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til gjenoppbygging av grue/pipe i våningshus på Gravdal finneboplass
les mer>>P 2240 Kystgruppa Hermes II - Restaurering av rekkestøtter og øverste planke på styrbord side på Hermes II
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til skifte av rekkestøtter og den øverste planke på Hermes IIs styrbord side
les mer>>P 2241 Mette Irene Johansen - restaurering av den gamle stallen/låven i Grønebakken
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 47.000 til restaurering av flerbrukslåven på Grønebakke gard
les mer>>P 2242 Hardanger Fartøyvernsenter - S/J Mathilde - Mast
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 240.000 til reparasjon av masten på hardangerjakta Mathilde
les mer>>P 2243 Anne-Kristine Mæland Måkestad - Restaurering av Gamlahuset, langhuset på Aldevikgard på Grimo i Ullensvang
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av tak og skorstein
les mer>>P 2244 Lærdal kyrkjelege råd - Etablering av innvendig og utvendig slokkeanlegg i Borgund nye kirke
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til etablering av innvendig og utvendig slokkeanlegg i Borgund nye kirke
les mer>>P 2245 Lærdal kyrkjelege råd - Montering av brannslangeskap i Hauge kirke
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til montering av brannslangeskap i Hauge kirke
les mer>>Totalt 221 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss