1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2727 Fredrikshald Sømandsforening - Sikkerhetsutstyr for M/S Fredrikshald 1
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til sikkerhetsutstyr for M/S Fredrikshald 1
les mer>>P 2725 Louise Qvam - Grunnmursreparasjoner på våningshuset på Opsal gård
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til grunnmursreparasjoner på våningshuset på Opsal gård
les mer>>P 2724 Margrethe Berg - Restaurering av Kvernlien Mølle og Sag
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av Kvernlien Mølle og Sag
les mer>>P 2723 Stiftelsen Musea i Sogn og Fjordane - Nytt ventilasjons- og klimastyringsanlegg
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til nytt ventilasjons- og klimastyringsanlegg for fem magasin tilknyttet Musea i Sogn og Fjordane
les mer>>P 2722 Lillian Bjørnseth og Sigurd Revheim - Restaurering av Gamlahuset på Haugane
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av Gamlahuset på Haugane
les mer>>P 2721 Olav Ivarson Ragde - Kjemikalbehandling av Ragdetunet
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til kjemikaliebehandling av Ragdetunet
les mer>>P 271 Bellona - Rapporten Sikring av atomavfall i Nordvest-Russland
25.09.00
... fikk innvilget kr. 200.000 til rapporten "Sikring av atomavfall i Nordvest-Russland.
les mer>>P 2719 Bymuseet i Levanger - Emilies Hus - Vern og sikring av arbeiderbolig
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av inngangsdør og vinduer på antikvarisk måte
les mer>>P 2718 Jorunn Åstrand - Elektrisk installasjon i Sæterhaugen skysstasjon
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til elektrisk installasjon i Sæterhaugen skyssstasjon
les mer>>P 2716 Gamle Kvernes bygdemuseum - Flytting av låve fra Olavstua
10.12.15
... ... fikk på styremøtet 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss