1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2246 Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum - Restaurering av skrog og kjølbolter på Jærbuen II
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til restaurering av skrog og kjølbolter på Jærbuen II
les mer>>P 2248 Eva og Søren Nordbye - Istandsetting av to husmannsstuer fra 1800-tallet
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til restaurering av Vesthaugen og Skomakerstua på Veset
les mer>>P 2249 Froland Misjonskirke - Kjøp av fiskebåten Jona
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til kjøp av en fiskebåt til bruk for rehabilitering og hjelp til unge mennesker som søker seg ut av et rusmiljø og et rusbelastet liv
les mer>>P 2250 DNT Oslo og Omegn - Sikring av Kobberhaughytta i Nordmarka i Oslo mot lynnedslag
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til sikring av Kobberhaughytta i Nordmarka mot lynnedslag
les mer>>P 2251 Ingolfsland Borettslag - Rehabilitering av Østblokka ved Sing Sing Storkvartal på Rjukan
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 125.000 til rehabilitering av Østblokka ved Sing Sing Storkvartal på Rjukan
les mer>>P 2252 Erik Bang - Skifte av tak på våningshus på Brone fra 1700
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til skifte av tak i h.h.t. tilbud fra Rønningen Byggtjeneste
les mer>>P 2253 Fjord- og Jektnemnda / Stiftelsen Egge Museum - Sikkerhetsutstyr til Jekta Pauline
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til fornyelse av sikkerhetsutstyr på jekta Pauline, samt til utarbeidelse av plankeplan
les mer>>P 2255 Vigeland-museet, Kulturetaten, Oslo kommune - Utstyr for digitalisering av Gustav Vigelands tegninger
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 221.890 øremerket utstyr for digitalisering av Gustav Vigelands tegning
les mer>>P 2256 Kragerø Kystlag - Skipssikkerhet på B/F Gamle Kragerø
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 190.233 til fire tiltak i forbindelse med skipssikkerheten på B/F Gamle Kragerø
les mer>>P 2257 Stjørna Heimbygdslag - Brannsikring av brygger til museum og kulturformål
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til brannsikring av brygger til museum og kulturformål
les mer>>Totalt 221 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss