1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2258 Stiftelsen Norsk brannvernforeningen - Forskning innen brannetterforskning
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til forprosjekt - forskning innen brannetterforskning
les mer>>P 2259 Karmøy Røde Kors - Anskaffelse av redningsbåt
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til kjøp av en redningsbåt med nødvendigutstyr til minimum kr. 700.000
les mer>>P 2261 Svelvik Røde Kors - Ny ATV med utstyr
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til kjøp av en ny ATV
les mer>>P 2262 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Styve Gard - avd. Arna - Brannvarslingsanlegg
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 114.758 til brannvarslingsanlegg ved Styve Gard - avd. Arna
les mer>>P 2263 Stiftelsen Kirkens sosialtjeneste - Styve Gard - avd. Bolstad - Brannvarslingsanlegg
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 89.541 til brannvarslingsanlegg ved Styve Gard - avd. Bolstad
les mer>>P 2264 Stiftelsen Kirkens sosialtjeneste - Styve Gard - avd. Huset - Brannvarslingsanlegg
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 97.269 til brannvarslingsanlegg ved Styve Gard - avd. Huset
les mer>>P 2265 Maria Haraldsen - Økonomisk støtte til fredet låve på gården Hauge på Hvaler
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til sikring og oppretting av låven på Hauge 21 på Vesterøy på Hvaler
les mer>>P 2266 Ungdom mot Vold - Til BRU for samfunnstrygghet - Bevisstgjøring mot og forebygging av Radikalisering blant Unge
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 450.000 til BRU 2014-15
les mer>>P 2267 Ellinor Hamsuns legat til Nørholms bevarelse - Sikring og bevaring av Dikterstuen på Nørholm
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til sikring og bevaring av Dikterstuen på Nørholm
les mer>>P 2268 Tresfjord Museum - Flytting av gammelt naust for oppbevaring av en åttringsmodell
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til flytting av gammelt naust til tresfjord Bygdemuseum
les mer>>Totalt 221 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss