1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2529 Nasjonalmuseet for kunst - Forsikringsprosjekt
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til forskningsprosjektet "Examination and mediation of soft and dripping oil paintings from the 1950-60s"
les mer>>P 2527 Helge og Heidi Haugland - Hagepaviljong i Steinberget 14
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 10.000 til rehabilitering av hagepavlijong i Steinberget 14
les mer>>P 2525 Sør-Troms museum, avd. Stiftelsen Anna Rogde - Pålagt sikkerhetskrav for "Anna Rogde" for 2015
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til pålagt sikkerhetskrav for "Anna Rogde" for 2015
les mer>>P 251 Norsk Hurtigrutemuseum - Bevaring av skipsseksjon
26.06.00
... fikk innvilget kr. 500.000 til innkjøp og bevaring av skipsseksjon.
les mer>>P 250 Kirkens Bymisjon Tromsø - Solborg Familiesenter
26.06.00
... fikk innvilget kr. 295.000 til lønnsmidler for ca et år.
les mer>>P 24 Norges Livredningsselskap
22.08.94
... fikk på styremøte 22. august 1994 innvilget kr. 500.000 pr. år i tre år, tilsammen kr. 1.500.000 til markedsføringskampanje for Barnas Livredningsklubb i Norge.
les mer>>P 249 MOT - Etterutdanningssamling
26.06.00
... fikk innvilget kr. 700.000 til MOTs etterutdanningssamling.
les mer>>P 248 Stiftelsen Anna Rogde - restaurering
26.06.00
... fikk innvilget kr. 100.000 til reparasjon og utbedring av skonnerten Anna Rogde.
les mer>>P 247 Kirkens Bymisjon Rogaland/Bymisjonssenteret - Albertine
24.05.00
... fikk innvilget kr. 150.000 til utvikling av oppsøkende virksomhet.
les mer>>P 246 Røde Kors - Storebrand - Natteravner
24.05.00
... fikk innvilget kr. 150.000 til prosjekt Natteravner.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss