1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2402 Gerhard Eikeland - Skifte av dekk og skifte av råteskader på Agentbåten Quest
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til skifte av dekk og skanndekk, samt skifte av råteskader på spant, bjelkevegger og hud på Agentbåten Quest
les mer>>P 2401 Saga Fjordcruise AS - Reparasjon av storbommen til hovedmasta på M/S Hestøy
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 44.800 til reparasjon av storbommen på M/S Hestøy
les mer>>P 2400 Glomdalsmuseet - Istandsetting av Åsetbygningen
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til istandsetting av Åsetbygningen på Glomdalsmuseet
les mer>>P 23 "Ytre Kroken" i Lusterfjord v/Arild Haaland - takreparasjoner
22.08.94
... fikk på styremøte 22. august 1994 innvilget kr. 50.000 til takreparasjoner på "Ytre Kroken" i Sogn
les mer>>P 239 Skadevernprisen for 1999 - MaritaStiftelsen
25.05.00
... Skadevernprisen 1999 ble tildelt med kr. 100.000 på generalforsamlingen i Stiftelsen UNI den 25. mai 2000.
les mer>>P 2399 Stiftelsen Uthaugsgården - Utvending maling av matbur
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til utvendig maling av matbur på Uthaugsgården museum
les mer>>P 2397 Gunnar Helen Snibsøer - Restaurering av Høgheller stikningsbu/anleggsbrakke
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av Høgheller stikningsbu/anleggsbrakke
les mer>>P 2396 HLF Briskeby AS - Brannsikring ved HLF Briskeby Kompetansesenter i Lier
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til brann, varsling og innbruddsalarm ved HLF Briskeby Kompetansesenter
les mer>>P 2395 Pitesamisk Museum - Restaurering av fredet samisk bolighus på Kåsmovollen i Bodø kommune
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til restaurering av automatisk fredet samisk bolighus på Kåsmovollen i Bodø kommune
les mer>>P 2394 Fosnes kommune - Nytt tak på Steinstua
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til nytt tak på Steinstua
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss