1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 228 Matre Eigedom AS
22.02.00
... fikk innvilget kr. 270.000 til brannsikring.
les mer>>P 2288 Geiranger Turist- og Næringslag, Stranda kommune - Tilbakeføring av inngangspartiet ved Geiranger gamle skule
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 for tilbakeføring av inngangspartiet ved Geiranger gamle skole
les mer>>P 2287 Trappen Motiveringssenter - Ny sykkel
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 for en sykkel
les mer>>P 2286 Museumssenteret i Hordaland - Sikringstiltak
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 350.000 til 4 sikringstiltak ved Museumssenteret i Hordaland
les mer>>P 2285 Stiftelsen Uthaugsgården - Nytt alarmpanel
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 35.000 til nytt alarmpanel for Uthaugsgården
les mer>>P 2284 Vardø Innovasjon AS på vegne av Henry Johansen - Sikring av grunnmur i Kristian 4 gate 23
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til sikring av grunnmur i Kristian 4 gate 23
les mer>>P 2283 Hallingdal Museum - Sikringsmidler
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 176.135 til sikringsmidler ved avd. Hallingdal Museum for 2015
les mer>>P 2282 Flora Røde Kors - Oppsetting av garasjebygg
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til oppsetting av garasjebygg for oppbevaring av beredskapsutstyr
les mer>>P 2281 Miljøvernprisen 2014 - Bærekraftige liv på Landås
21.10.14
... ble i styremøte 21. oktober 2014 tildelt Bærekraftige liv på Landås med kr. 300.000. Prisen ble overrakt Liv Karin Lund Thomassen fra Bærekraftige liv på Landås i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>P 2280 Erkjentlighetsprisen 2014 - Stine Sofies Stiftelse
21.10.14
... ble i styremøte 21. oktober 2014 tildelt Stine Sofies Stiftelse med kr. 300.000. Prisen ble overrakt Ada Sofie Austegård fra Stine Sofies Stiftelse i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss