1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7114 Fana Ungdomslag får økonomisk støtte til sikring av grunnmur på Fana Ungdomshall
25.08.21
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 25. august 2021 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7115 Lars Kristian Ruud får økonomisk støtte til del 1 av istandsetting av gammelstua
25.08.21
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 25. august 2021 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7116 Åkrehamn Fartøyvernforening får økonomisk støtte til utskifting av råteskader på "Rima 1"
25.08.21
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 25. august 2021 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7118 Stift. Nordlandsmuseet får økonomisk støtte til restaurering av Fagerli kraftstasjon - fase 2
25.08.21
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 25. august 2021 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7119 Museene i Akershus får økonomisk støtte til forebyggende tiltak for sikring av ny utstilling ved Oslofjordmuseet
25.08.21
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 25. august 2021 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7120 Oslo universitetssykehus HF får økonomisk støtte tilstpendiatstilling over 3 år
25.08.21
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 25. august 2021 besluttet å innvilge kr. 550.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7122 Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter får økonomisk støtte til nytt arbeidstreningskjøkken med hvitevarer
25.08.21
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 25. august 2021 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7123 Foreningen Sjøen For Alle får økonomisk støtte til innkjøp av oppblåsbare redningsvester
25.08.21
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 25. august 2021 besluttet å innvilge kr. 35.545 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7124 Ole Didrik Lærum får økonomisk støtte til rehabilitering av kjellermur
25.08.21
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 25. august 2021 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7200 Stiftelsen Gamle Innvik Ullvarefabrikk får økonomisk støtte til brannsikring av ullvarefabrikken
25.08.21
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 25. august 2021 besluttet å innvilge kr. 115.805 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 296 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss