1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2284 Vardø Innovasjon AS på vegne av Henry Johansen - Sikring av grunnmur i Kristian 4 gate 23
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til sikring av grunnmur i Kristian 4 gate 23
les mer>>P 2288 Geiranger Turist- og Næringslag, Stranda kommune - Tilbakeføring av inngangspartiet ved Geiranger gamle skule
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 for tilbakeføring av inngangspartiet ved Geiranger gamle skole
les mer>>P 2290 Line Bergseth - Oppsetting av pipe på Bryggerhuset på eiendommen Grensen
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til istandsetting av pipen på bryggerhuset på eiendommen Grensen
les mer>>P 2291 Svende H. Tømmerås - Restaurering av tak på Agle Vestre
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket omlegging av taket på Agle Vestre
les mer>>P 2292 Skreia Eiendom AS - Sikring av meieripipa på tidligere Fossen meieri på Skreia
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 17.500 til sikring av meieripipa på tidligere Fossen meieri på Skreia
les mer>>P 2295 Arne Nordø - Istandsettng av naustet i Snekkevika
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til istandsetting av naustet i Snekkevika
les mer>>P 2296 Stift. Soon Sjøskole - Bytte av dekk på skoleskipet M/S Hausten
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til bytte av dekk på skoleskipet M/S Hausten
les mer>>P 2297 Terje Midtun - Forsterkning av innvendig skrog på M/K Sjøgutt
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til forsterkning av innvendig skrog på M/K Sjøgutt
les mer>>P 2298 Kåre Nes - Restaurering av Gamleløa på Nes
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til restaurering av Gamleløa på Nes
les mer>>P 2300 Esten Einar Bakkejord - Restaurering av bolighuset på Middagsmoen
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 44.000 ti restaurering av bolighuset på Middagsmoen
les mer>>Totalt 221 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss