1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2117 Nordøyan AS - Sikringstiltak mot brann av kulturhistoriske bygninger og eiendeler på fiskeværet Nordøyan i Vikna kommune
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket kjøp og installasjon av brannvarslingsanlegg og brannpumpeanlegg i forbindelse med bygningen "Nordkapp"
les mer>>P 2115 Bærum landbruksforening, avd. Historisk landbrukssamling - Tilrettelegging for landbrukshistoriske samlinger på Vøyen gård i Bærum
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 for tilrettelegging for landbrukshistoriske samlinger på Vøyen gård i Bærum
les mer>>P 2112 Fortidsminneforeningen - Prosjektet - Gode Råd
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til temahefte om brannsikring og generelle råd for innbrudds sikring i gamle hus
les mer>>P 2111 Bøverbu Vel - Restaurering av kalkovnen ved tidligere Heksum Kalkverk
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til restaurering av kalkovnen ved Heksum Kalkverk
les mer>>P 210 Kirkens Bymisjon Rogaland - Forebyggende barne/ungdomsarbeid
14.01.00
... fikk innvilget tilsammen kr. 500.000 til etableringskostnader.
les mer>>P 2108 Ottar og Irene Stegen - Restaurering av våningshuset
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 48.500 til restaurering av våningshuset på Øvste Stegen
les mer>>P 2107 Andrè Øygard - Restaurering av 2 bygninger og et stabbur på Rødseter
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av 2 bygninger og et stabbur på Rødseter
les mer>>P 2106 Stavanger maritime museum - Restaurering av museumsfartøyet Wyvern
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket pumper, brannslukkningsopplegg, navigasjon, kommunikasjon, redningsflåter og diverse redningsutstyr for museumsfartøyet Wyvern
les mer>>P 2104 Stiftelsen Vigsnes Grubeområde - Brannsikring av Administrasjonsbygget Visnes
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til brannsikring av Administrasjonsbygget på Visnes
les mer>>P 2103 Lars Kleppe - Restaurering av verneverdig grindløe med fjøs i kjeller på Drangevågen
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av verneverdig grindløe med fjøs i kjeller på Drangevågen
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss