1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1954 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Kittelsenmuseet - Tyveri og innbruddsalarm
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 øremerket materialer i forbindelse med sikringstiltak mot innbrudd ved Th. Kittelsen museet.
les mer>>P 1952 A Nord-Troms Museum - Restaurering av hestekjøretøy ved Holmenes sjøsamiske gård.
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 15.685 til restaurering og formidling av hestekjøretøy ved Holmenes sjøsamiske gård.
les mer>>P 194 Aulestad - Sikring av låven
20.10.99
... fikk innvilget kr. 20.000 til konsulentfirma som skal vurdere hvordan Aulestadlåven skal sikres.
les mer>>P 1949 Øystein Menes - Nytt elektrisk anlegg på Husetuft
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til nytt elektrisk anlegg i Gamlestova på Husetuft.
les mer>>P 1948 Ottar Pedersen - Restaurering av våningshus
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av våningshuset ved C.L.Larsens handelsted
les mer>>P 1947 Odd Kjerringvåg - Restaurering av notehenget på Kjerringvåg
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til restaurering av notehenget på Kjerringvåg.
les mer>>P 1946 Truls Alnes Antonsen - Skrogreparasjon
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til skrogreparasjon på losskøyta West Wind.
les mer>>P 1945 Norsk Hurtigrutemuseum - Renovering av DS "Finmarken"
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til renovering av salonger, haller og lugarer samt stålbehandling og sikringstiltak av skipsseksjonen tilhørende DS "Finmarken".
les mer>>P 1944 Stiftelsen Bautahaugen Samlinger - Hedalen Mølle
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 350.000 til isandsetting av Hedalen Mølle
les mer>>P 1943 A Bjørk Utvikling - Restaurering av Gamlestova på Bjørk
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til utvendig restaurering aav Gamlestova på Bjørk - Trinn 1.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss