1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2281 Miljøvernprisen 2014 - Bærekraftige liv på Landås
21.10.14
... ble i styremøte 21. oktober 2014 tildelt Bærekraftige liv på Landås med kr. 300.000. Prisen ble overrakt Liv Karin Lund Thomassen fra Bærekraftige liv på Landås i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>Totalt 221 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss