1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1890-A Nærøyfjordens Verdensarvpark - Inge Olai Sønnerheim - Istandsetting av våningshus
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til istandsetting av våningshus på fjellgården Sinjarheim.
les mer>>P 188 Anne-Margrethe Konow Lund
23.08.99
... fikk innvilget kr. 40.000 til utvendig maling av lyststedet "Sophiesminde".
les mer>>P 1888-A Nord-Troms Museum - Maursund Handelsgård - Drenering og utbedring av grøft
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til forebyggende drenering og utbedring av grøft
les mer>>P 1885 Sokndal Kommune - Montering av brannslanger
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til montering av brannslanger i h.h.t delprosjektet.
les mer>>P 1883 Kirkens SOS Møre og Romsdal - SOS-chat
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 63.000 øremerket bærbare pc`er med program og installasjon, samt til 6 stk. stoler
les mer>>P 1882 Stiftelsen Austafjord Mølle - El.anlegg
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 160.000 øremerket nytt opplegg for elektrisk anlegg inkl. inntak/skap, samt 10.000 til ny brannalarm, brannslokkere og merking
les mer>>P 1881 Norsk narkotikapolitiforening - Prosjekt "Bry deg-si nei til narkotika"
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til profilering og trykksaker i f.b.m. prosjektet "Bry deg-si nei til narkotika"
les mer>>P 187 Ishavsmuseet Aarvak - Sprinklingsanlegg i Gråbuda
23.08.99
... fikk innvilget kr. 200.000 til sprinkleranlegg i Gråbuda.
les mer>>P 1879 Sunnmøre Museum - Middelaldermuseet - Asbestsanering
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 øremerket sanering av asbestplater samt etablering av ny rømningvei
les mer>>P 1878 Hardanger Fartøyvernsenter - M/K Vikingen - Motor
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til reparasjon av historisk motor i M/K Vikingen
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss