1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1865 Åse-Lill Lundberg - Hellandhuset
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av drengestova til Hellandhuset på Nyhaugen på Fjøsanger.
les mer>>P 1864-A Sodefjed Forsamlingshus - Nytt elektrisk anlegg
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til nytt elektrisk anlegg ved Sodefjed Forsamlingshus
les mer>>P 1862-A Dagali og Skurdalen menighetsråd - "Leggestad`n" - Omlegging av tak og restaurering
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til omlegging av skifertak på portal, samt til restaurering og oppbygging av steingard ved "Leggestad`n" i Dagali
les mer>>P 1861 Sulitjelma gruvemuseum - Brann og innbruddsalarm
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til montering av brann og innbruddsalarm ved Sulitjelma Gruvemuseum
les mer>>P 1860 Gildeskål kirkested - Brann og innbruddsalarm
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 85.000 til montering av brann og innbruddsalarm ved Gildeskål kirkested
les mer>>P 185 Kirkens Bymisjon Oslo - Bofellesskap
23.08.99
... fikk innvilget kr. 300.000 for år 2000 til drift av bofellesskap for mennesker som løslates etter mange år i fengsel.
les mer>>P 1858 Henie Onstad Kunstsenter - Sikringstiltak for 2013
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 210.318 til planlagte sikringstiltak for 2013
les mer>>P 1857 Oppdal Røde Kors Hjelpekorps - Ny korpsbil
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ny korpsbil for Oppdal Røde Kors Hjelpekorps
les mer>>P 1855 Suldal Røde Kors - Ny redningsbåt
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ny søk og redningsbåt for Suldal Røde Kors
les mer>>P 1854 Norsk Folkemuseum - Ibsenmuseet i Arbinsgate 1 - alarmanlegg
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 375.000 til utvidet alarmanlegg for innbrudd og tyveri i f.b.m. med utvidelse av arealene ved Ibsenmuseet i Arbinsgate 1
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss