1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1590 Røde Kors - Bergen - Prosjekt "Døråpner 2012"
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 220.000 til prosjekt - Døråpner 2012
les mer>>P 158 Kirkens Bymisjon Tromsø - Rusmiddelarbeid
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget kr. 150.000 til rusmiddelarbeid.
les mer>>P 1589 Sunnmøre Museum - Istandsetting og konservering av Slettereitstova
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til istandsetting og konservering av Slettereitstova
les mer>>P 1588 Nils Evanger - Jonas Lunds Hus - vanntåkeanlegg
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til montering av et vanntåkeanlegg i 3. etg og loft-hems i Jonas Lunds hus i Eikevåg
les mer>>P 1587 Gran kommune, Kulturkontoret for Lunner og Gran - restaurering av Klokkerlåven
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 320.000 til restaurering av Klokkerlåven på Gran
les mer>>P 1586 Fetsund Lenser - Oppgradering av brannanlegg
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 137.996 til oppgradering av brannanlegg i syd området.
les mer>>P 1585 Ramnes Historielag - omlegging av tak
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til omlegging av taket på våningshuset på Brår bygdetun.
les mer>>P 1584 Anne-Margrethe Konow Lund - maling av Sophiesminde
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 10.000 til maling av fasade og gavl syd på Sophisminde
les mer>>P 1583 Brottsjø Kystlag - Redningsutstyr for M/K Brottsjø
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 42.727 til redningsutstyr for M/K Brottsjø
les mer>>P 1582 Kragerø og Skåtøy Historielag - dendrokronologisk undersøkelse av 4 hus
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 52.000 til dendrokronisk undersøkelse av 4 hus i Kragerø
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss