1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 155 Malvik Kirkelige Fellesråd
25.03.99
... fikk på styremøte 25. mars 1999 innvilget kr. 150.000 til brann- og tyverisikring av hovedbygningen på Malvik Store.
les mer>>P 1559 Norsk Veteranskibsklub - D/S Styrbjørn - vedlikehold
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til vedlikehold/dokking, samt 5-årsklassing og plateskift ombord i D/S Styrbjørn
les mer>>P 1558 Norsk Veteranskibsklub - D/S Styrbjørn - sikkerhetskurs og sikkerhetsutstyr
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til sikkerhetskurs og sikkerhetsutstyr ombord i D/S Styrbjørn
les mer>>P 1557 Norsk Veteranskibsklub - D/S Børøysund - vedlikehold
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til vedlikehold/dokking i forbindelse med 5-årsklassing for D/S Børøysund
les mer>>P 1556 Norsk Veteranskibsklub - D/S Børøysund - standsetting av livbåt
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av babord livbåt om bord i D/S Børøysund
les mer>>P 1555 Norsk Veteranskibsklub - D/S Børøysund - sikkerhetskurs og sikkerhetsutstyr
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til diverse sikkerhetskurs og sikkerhetsutstyr for D/S Børøysund
les mer>>P 1553 Røde Kors - Drammen Hjelpekorps - Mannskapsbil og trekkvogn
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til innkjøp av mannskapsbil og trekkvogn for Røde Kors Drammen Hjelpekorps
les mer>>P 1552 Gamvik Museum - Ekspedisjonsfartøyet "Gamvik" - Restaurering
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til 3 prosjekter i forbindelse med restaurering av ekspedisjonsfartøyet Gamvik
les mer>>P 1551 Ivar Odd Størkersen - nytt torvtak
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til legging av nytt torvtak på hovedhuset i Svennevika
les mer>>P 154 Ungdom Mot Stoff Norge
25.03.99
... fikk på styremøte 25. mars 1999 innvilget kr. 100.000 til etablering av kontor/rådgiver som skal drive forebyggende arbeid for unge rusmisbrukere.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss