1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1363 Stiftelsen Losskøyta Ryvingen av 1918 – Ny motor for Ryvingen
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 150.000 til ny motor for Losskøyta Ryvingen.


les mer>>P 1362 Aurland kommune - Deteksjon av 10 store og 50 små hus i Undredal
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 1 mill. til deteksjon av 10 store og 50 små hus i Undredal.
les mer>>P 1361 Stiftelsen Motivasjon og Mestring – Veteranbåten Mot - Redningsutstyr
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 63.000 til redningsutstyr til veteranbåten “Mot”.
les mer>>P 1360 Stiftelsen Vognildsbua – Brannvarsling
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 78.850 til brannvarslingsanlegg ved Vognildsbua.


les mer>>P 1358 Stiftelsen Folldal Gruver – Røykvarslersystem i 3 brakker
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 85.000 til røykvarslersystem i 3 brakker ved Folldal gruver.
les mer>>P 1356 Gateprest for ungdom /Oslo domkirke - Oppstart av ungdomskafe i krypten ved Oslo domkirke.
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 5.000 til oppstart av ungdomskafe i krypten ved Oslo domkirke.


les mer>>P 1355 Else Berg og Toril Ulset – Brygge på Franzenborg - Reparasjon av taket
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 80.000 til reparasjon av tak på brygge på eiendommen Franzenborg.
les mer>>P 1354 Norsk Kulturarv - Ta et tak 2011
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 500.000 til "Ta et tak 2011"
les mer>>P 1353 Foreningen "Være Sammen" - Prosjekt "Foreldresatsing i pedagogisk program"
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 i prosjektstøtte til "Foreldresatsing i pedagogisk program".
les mer>>P 1352 Museet Midt IKS - Avd. Norsk Sagmuseum - Spillum Dampsag & Høvleri
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 1.000.000 til sprinkling av bygningene ved Spillum Dampsag & Høvleri.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss