1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 273 Trygg Trafikk
11.11.00
... fikk innvilget kr. 300.000 til utvikling av klubbkonseptet "Barnas Trafikklubb"
les mer>>P 272 Stiftelsen Karmsund ABR-Senter - Juvåsen
25.09.00
... fikk innvilget kr. 1,5 mill. til kjøp av Juvåsen til inntaks/motivasjon og utredningssenter for hele landet.
les mer>>P 262 Troms Fylkeskommune
20.08.00
... fikk innvilget kr. 442.690 til undervisningsprosjektet Vivat.
les mer>>P 260 Odda kirkelige fellesråd
29.07.00
... fikk innvilget kr. 50.000 til drift av prosjektet "Ikke hjelp".
les mer>>P 257 Kirkens Bymisjon Rogaland - Etterlatte
29.07.00
... fikk innvilget kr. 12.000 i tilskudd til sorggrupper for etterlatte etter selvmord.
les mer>>P 256 Kirkens Bymisjon Rogaland - Bostedsløse
29.07.00
... fikk innvilget kr. 100.000 til besøkstjeneste på hospitsene i Stavanger for år 2000.
les mer>>P 254 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Romsås Nattkafé
29.07.00
... fikk på styremøte 29. juli 2000 innvilget kr. 110.000 til Romsås Nattkafe for 2000.
les mer>>P 244 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - BARM-senteret
24.05.00
... fikk på styremøte 24. mai 2000 innvilget kr. 100.000 til drift av senteret.
les mer>>P 247 Kirkens Bymisjon Rogaland/Bymisjonssenteret - Albertine
24.05.00
... fikk innvilget kr. 150.000 til utvikling av oppsøkende virksomhet.
les mer>>P 246 Røde Kors - Storebrand - Natteravner
24.05.00
... fikk innvilget kr. 150.000 til prosjekt Natteravner.
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss