1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6118 Giske Sogelag får økonomisk støtte til - Restaurering av gamelskulen på Giske.
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6119 Øksnes kirkelige fellesråd får økonomisk støtte til utbedring av vann- og råteskader ved Øksnes kirke
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6125 Kari Lien Knøsen får økonomisk støtte til Restaurering av brønn, vedskjul og kjørebru.
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6126 Håvard Østmo får økonomisk støtte til Restaurering av stabbur, Nordre Ommestad.
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6127 Håvard Østmo får økonomisk støtte til Restaurering av drengestue/bakerstue på Nordre Omme.
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6132 Stift. Jærmuseet får økonomisk støtte til innkjøp av 9 brannsikre skap
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 137.500 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6133 Stift. Jærmuseet får økonomisk støtte til - Utvidelse av brannvarslingsanlegget ved Tungenes fyr.
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 22.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6134 Stift. Jærmuseet får økonomisk støtte til utstyr i forbindelse med en utstilling i Sømmevågen.
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6135 Stift. Christian Radich får økonomisk støtte til Windjammer prosjektet 2020-23
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6137 Trondhjems Turistforening får økonomisk støtte til Hjertestartere til 7 av sine betjente hytter
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss