1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6138 St. Hanshaugen frivillighetssentral, Skattkammeret får økonomisk støtte til Prosjektet Skattkammeret i Oslo 2020
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6140 Averøy Kirkelige Fellesråd får økonomisk støtte til - Rehabilitering av vinduene i Bremnes kirke
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 375.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6141 Averøy Kirkelige Fellesråd får økonomisk støtte til - varslingssystemer i Bremnes kirke
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6142 Averøy Kirkelige Fellesråd får økonomisk støtte til - Installasjon av slokningsanlegg i Kvernes «nye» kirke
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6143 Stiftelsen Museum Nord får økonomisk støtte til - Brannvarslingsanlegg ved MS og DS Finmarken
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6144 Stiftelsen Romsdalsmuseet får økonomisk støtte til – sikring av Veøy gamle kirke
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6145 Anno Museum AS får økonomisk støtte til - Flytting av smie på Skotterud
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6146 Mathiesen Eidsvold Værk ANS får økonomisk støtte til - Reparasjon av deler av taket på Stallgården
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6149 Stift. Veien Ut får økonomisk støtte til - utbedre/bytte ut renseanlegget på Kjønnerød
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6150 Norsk Bergverksmuseum får økonomisk støtte til - Nytt tak på Smeltehytta
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 1 mill. til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss