1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 117 Røde Kors - Storebrand
01.07.98
... fikk på styremøte 1. juli 1998 innvilget kr. 500.000 til prosjektet "Dugnad for Nærmiljøet".
les mer>>P 115 MOT - Fellesforstått ansvarlighet
26.05.98
... fikk på styremøtet 26. mai 1998 innvilget kr. 700.000 til prosjektet "Fellesforstått ansvarlighet".
les mer>>P 111 Kirkens Bymisjon Oslo - Bofellesskapet Thunes vei 5
28.04.98
... fikk på styremøte 28. april 1998 innvilget kr. 300.000 til drift.
les mer>>P 101 Arne Skarpsno
13.01.98
... fikk på styremøte 13. januar 1998 innvilget kr. 50.100 til bruk i hans arbeid for gatebarn.
les mer>>P 100 Ungdom mot Vold - Gjengsplittelse
13.01.98
... fikk på styremøte 13. januar 1998 innvilget kr. 785.000 til prosjektet "Gjengsplittelse".
les mer>>P 93 Kirkens kontaktsenter for barn og ung, V13 i Bergen
22.10.97
... fikk på styremøte 22. oktober 1997 innvilget kr. 500.000 til drift for 1998.
les mer>>P 78 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Kalfarhuset
03.06.97
... fikk 3. juni 1997 innvilget kr. 100.000 til Kalfarhuset i Bergen.
les mer>>P 83 Politimesteren i Rogaland
16.04.97
... fikk på styremøte 16. april 1997 innvilget kr. 130.000 til gjennomføring av prosjektene "Fra bagatell til helvete" og til "Samtale i stedet for vold".
les mer>>P 80 Røde Kors - Storebrand
19.03.97
... fikk på styremøte 19. mars 1997 innvilget kr. 500.000 til prosjektet "Dugnad for Nærmiljøet".
les mer>>P 67Kirkens kontaktsenter for barn og ungdom - V13
28.10.96
... fikk på styremøte 28. oktober 1996 innvilget kr. 500.000 til driften av V-13 for året 1997.
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss