1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 324 Rallarmuseet på Finse
23.03.01
... fikk innvilget kr. 25.000 til etablering av et Dokumentasjonssenter på Bergensbanen.
les mer>>P 316 Norsk brannvern Forening - "Brannvern ved helseinstitusjoner"
23.03.01
... fikk innvilget kr. 750.000 til prosjektet "Brannvern ved helseinstitusjoner".
les mer>>P 314 Museumssenteret i Hordaland - Norsk Trikotasjemuseum og Tekstilsenter - Kjøp og sikring
05.02.01
... fikk innvilget kr. 200.000 til kjøp av arbeiderbolig, inkludert enkel brannsikring av boligen.
les mer>>P 313 Stiftelsen rednings.net
05.02.01
... fikk innvilget kr. 50.000 til utvikling av kommunikasjonssystem for varsling i forbindelse med redningstjenesten i Norge.
les mer>>P 285 Cato Senteret
06.12.00
... fikk innvilget kr. 150.000 til kjøp av minibuss.
les mer>>P 283 Hærverkskampanjen
06.12.00
... fikk innvilget kr. 300.000 til å videreføre kampanjens arbeide med kurs for lærere og gratis skoledagbok for elever.
les mer>>P 259 Fjell Festning - Restaurering av kanonbrønn
29.07.00
... ... fikk i styremøte i Stiftelsen UNI i 29. juli 2000 innvilget kr. 100.000 til restaurering av kanonbrønnen ved Fjell Festning.
les mer>>P 258 Frelsesarmeen - Fengselsarbeid - Soldammen gård
29.07.00
... fikk innvilget kr. 368.000 til kjøp av bil ved Soldammen gård.
les mer>>P 249 MOT - Etterutdanningssamling
26.06.00
... fikk innvilget kr. 700.000 til MOTs etterutdanningssamling.
les mer>>P 214 Street Aid
14.01.00
... fikk innvilget kr. 150.000 til anskaffelse av transportmiddel.
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss