1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2063 Hege Lise Sørbye - Fredet kalkovn på Brønnøya
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til istandsetting av fredet kalkovn på Brønnøya i Bærum
les mer>>P 2064 Vestnorsk utvandringssenter - Glasskledning av Nybyggjarstova på Radøy
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til å glassklede Nybyggjarstova på Radøy
les mer>>P 2065 Foreningen Skonnerten Solrik - Restaurering av for- og akterstevn
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til restaurering av for- og akterstevn
les mer>>P 2066 The Tall Ships Races 2014 i Bergen - Sikringstiltak i forbindelse med kulturarrangement
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til behovsanalyse og brannforebyggende arbeid i forbindelse med arrangementet
les mer>>P 2067 Sliperiet Bagn AS - Brannsikring
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til brannsikring av Sliperiet i Bagn
les mer>>P 2070 Røros Røde Kors - Økonomisk støtte til div. sikring
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 29.768 til kombianlegg for brannvarsling, tyveri og adgangskontroll
les mer>>P 2071 Jøsenfjord Rutelag - Asbestsanering på M/S Jøsenfjord
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 145.250 til asbestsanering ombord i M/S Jøsenfjord
les mer>>P 2072 Jens Andreas Carlsen og Tone Andersen - Restaurering av tak på Borgstua ved Dønnes Gård
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til omlegging av taket på Borgstua ved Dønnes Gård
les mer>>P 2073 Stiftelsen Gapestad Gård - Kjøp av en 4-huling
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til kjøp av en 4-hjuling til Gapestad Gård
les mer>>P 2074 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Torridalsveien Aktivitetshus i Kristiansand - Kjøp av VW Caravelle
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til kjøp av en VW Caravelle for Torridalsveien Aktivitetshus i Kristiansand
les mer>>Totalt 221 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss