1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 609 Selvhjelp for innvandrere og flyktninger - SEIF - En plass i samfunnet
19.04.05
... fikk på styremøtet 19. april 2005 innvilget kr. 732.839 til prosjektet "En plass i samfunnet - også for meg" for 2005.
les mer>>P 607 Trondhjems Provincialloge - reparasjoner av endegavl- og vegg
19.04.05
... fikk på styremøtet 19. april 2005 innvilget kr. 400.000 til skadebegrensende reparasjoner av endegavl- og vegg.
les mer>>P 606 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Koboltgruvene - Sikring
19.04.05
... fikk på styremøtet 19. april 2005 innvilget kr. 200.000 til sikring av gruvene i 2005.
les mer>>P 605 Hardanger Fartøyvernsenter - M/Y Faun og M/Y Tysso - Vernehavn for disse
19.04.05
... fikk på styremøtet 19. april 2005 innvilget kr. 200.000 til vernehavn for 2 maritime klenodier.
les mer>>P 6052 Lillebryggen AS får økonomisk støtte fra til sikring av Kjøpmannsgaten 21
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6051 Stiftelsen Den gamle krigsskole får økonomisk støtte til drift av Krigsskolen
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 3.000.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6050 KODE - Kunstmuseene i Bergen får økonomisk støtte til beredskapshenger for kunst
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 604 Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum - M/Y Tysso
19.04.05
... fikk på styremøtet 19. april 2005 innvilget kr. 400.000 til restaurering av M/Y Tysso. I styremøte 25. august 2009 ble det innvilget ytterligere kr. 200.000 til dette prosjektet.
les mer>>P 6049 Mjøsmuseet får økonomisk støtte til bygging av gjenstandsmagasin
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 1.000.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6048 Eidskog Røde Kors får økonomisk støtte til sikkerhetsutstyr for brannberedskap
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2959 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss