1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6030 Volda Elektriske Mylne AS får økonomisk støtte til rehabilitering av møllesteiner
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 602 Stiftelsen Barakke 4 Stavern Torg - låsesystem
19.04.05
... fikk på styremøtet 19. april 2005 innvilget kr. 87.975 til installering av nytt låsesystem.
les mer>>P 6029 Lurøy Kystlag får økonomisk støtte til nytt naust ved Lurøy Kystmuseum
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 240.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6027 Kari Brørvik får økonomisk støtte til nytt el-anlegg og brannsikring i Karistova
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6026 Flatdal Bygdeutviklingslag får økonomisk støtte til pprusting av gammelt høysel i Flatdal
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6025 Tina Westhelle Strand får økonomisk støtte til nytt brannsikringsanlegg
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6024 Sigurd Tore Øyum får økonomisk støtte til restuaurering av steinstove i Aulandsdalen
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6023 Odalen Sjømerkeforening fikk økonomisk støtte til sjømerking på Storsjøen

17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 601 Nordnorsk Kunstmuseum
15.02.05
... fikk på styremøtet 15. februar 2005 innvilget kr.200.000 til sikring av bygningen ved Nordnorsk Kunstmuseum.
les mer>>P 6018 Inger-Johanne Ellefsæter fikk økonomisk støtte til sikring av tak ved Flesberg gård
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss