1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 444 Stiftelsen Barakke 4 Stavern Torg - Utbedring av el.anlegg samt installasjon av brannvarslingsanlegg
09.04.03
... fikk 9. april 2003 og 24. februar 2004 innvilget h.h.v. kr. 340.000 og kr. 150.000, tilsammen kr. 490.000, til utbedring av el.anlegg og installasjon av brannvarslingsanlegg i Annekset, samt til utbedring 14 stk. piper på Annekset og Rådhusbygningen.
les mer>>P 443 Ungdom mot Vold - tvangsekteskap
09.04.03
... fikk 9. april 2003 innvilget kr. 200.000 til prosjektet "Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse"
les mer>>P 442 Hopsjø Kyst og Kultursenter AS - Omlegging av taket på hermetikkfabrikken
09.04.03
... fikk 9. april 2003 innvilget kr. 100.000 til omlegging av taket på den gamle hermetikkfabrikken ved Handelsstedet Hopsjø på Hitra.
les mer>>P 4422 Stiftelsen Lystgården får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til installasjon av løfteplatform
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til dette formålet
les mer>>P 4421 Torhild I. Skomedal Sangesland får økonomisk støtte til restaurering av 13 stk. vinduer i Nordgarden
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 441 Landbruksmuseet for Møre og Romsdal
17.02.03
... fikk på styremøtet 17. februar 2003 innvilget kr. 350.000 til diverse sikring ved museumsbygget og samlingene på Germundnes.
les mer>>P 4418 Fortidsminneforeningen får økonomisk støtte til Bygningsverndagen i 2019
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4416 Stiftelsen Modum Blaafarveværk får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til istandsetting av taket på tømmerlåven ved Nyfossum
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 400.000 til dette formålet
les mer>>P 4415 Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling får økonomisk støtte til flomsikring
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4414 K. Christensen & co, Moens båtbyggeri får økonomisk støtte til oppgradering av el-anlegg i båthuset
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 2959 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss