1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4410 Stiftelsen Dakota Norway får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til ny motor for en DC 3
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 150.000 til dette formålet
les mer>>P 440 Norsk Folkemuseum - Raulandstua
17.02.03
... fikk på styremøtene 17. februar 2003 og 24. februar 2004 innvilget h.h.v. kr. 800.000 og kr. 750.000 til sikring og restaurering av Raulandstua ved Norsk Folkemuseum.
les mer>>P 4407 Stiftinga Avdalen Gard får økonomisk støtte til nytt tak på hovedhuset
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4406 Arne Samuelsen og Teppo Valkama får økonomisk støtte til istandsetting av gulv i 1. etg. på Dørnbergerhuset i Son
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4401 Gunnar Ramstad får økonomisk støtte til utbedringer av motorbåten AMY
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 43 Byantikvaren i Oslo - Hovedøya
28.11.95
... fikk på styremøte 28. november 1995 innvilget kr. 1.300.000 til sikring av klosterruinen på Hovedøya.
les mer>>P 439 Arktisk Forening - Bevaringsutvalget for M/S Polstjerna
17.02.03
... fikk på styremøtet 17. februar 2003 innvilget kr. 100.000 til bevaring av M/S Polstjerna.
les mer>>P 4396 Stiftelsen Wayback Bergen får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til kjøp av fritidsbåt
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til dette formålet
les mer>>P 4394 Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN får økonomisk støtte til brann- og innbruddsalarm på Merdøgård
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 40.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4393 Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN får økonomisk støtte til brann- og innbruddsalarm på Angelstad
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 48.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss