1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 426 Henningsvær Brannkorps - Vannkanon
17.02.03
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 17. februar 2003 innvilget kr. 40.000 til innkjøp av vannkanon.
les mer>>P 417 Fortidsminneforeningen - Stordal gml. kirke
04.12.02
... fikk på styremøte 4. desember 2002 innvilget kr. 170.000 til varslingsanlegg for brann og innbrudd i Stordal gamle kirke samt til Prestestova. Prosjektet ble 15. februar 2005 innvilget et tillegg på kr. 34.954.
les mer>>P 418 Stiftelsen Verkstedet
04.12.02
... fikk på styremøte 4. desember 2002 innvilget kr. 50.000 til brannvarslingsanlegg i Verkstedet som tidligere tilhørte Solberg Spinderi og fikk i mars innvilget ytterligere et tillegg på kr. 13.860 til meromkostninger til samme prosjekt.
les mer>>P 416 Torbjørg Hegbom - Christianeslyst
04.12.02
... fikk i november 2002 innvilget kr. 50.000 til omlegging av taket på Christianeslyst i Solvorn.
les mer>>P 423 Stiftelsen Nordmøre museum - Hjelkrembrygga, Woldbrygga og Strandhuset - Sikring
04.12.02
... fikk på styremøte 4. desember 2002 innvilget kr. 90.000 til sikring av bygningene.
les mer>>P 420 Stabbursnes Naturhus og Museum
04.12.02
... fikk på styremøte 4. desember 2002 innvilget kr. 5.040,- til brann- og tyverisikring ved museet.
les mer>>P 415 Nasjonalmuseet for design - Kunstindustrimuseet i Oslo
08.10.02
... ... fikk 20. april 2004 innvilget kr. 24.892 til merutgifter i f.b.m. sikkerhetssystemene i sølv- og glassrommet.
les mer>>P 413 Mellestiftelsen Svendsgarden
08.10.02
... fikk på styremøte 8. oktober 2002 innvilget kr. 200.000 til brannsikring av Svendsengarden i Ørsta.
les mer>>P 412 Det nasjonale Jugendstilsenteret - Apotekergata 16 - Sprinkleranlegg
08.10.02
... fikk på styremøte 8. oktober 2002 innvilget kr. 400.000 til sprinkleranlegg i Apotekergata 16, i sentrum av Ålesund.
les mer>>P 410 Stiftelsen Tollerodden - elektro og alarm
27.08.02
... fikk på styremøtet 27. august 2002 innvilget kr. 282.000 til elektro- og alarmanlegg ved Tollerodden, Kirkestredet 9.
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss