1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 42 Fossesholm Herregård - Sikring av låven
18.10.95
... fikk på styremøte 18. oktober 1995 innvilget kr. 150.000 til sikringstiltak av gammel låve
les mer>>P 429 Halden historiske Samlinger - Fredrikshald Teater
17.02.03
... fikk innvilget kr. 80.000 til sprinkleranlegg i Fredrikshald Teater.
les mer>>P 4299 Elisabeth og Kari Astrup får økonomisk støtte til restaurering av kunstneren Nikolai Astrups hytte
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4296 Stiftelsen Lingard Skuteminne får økonomisk støtte til glassmontere for sikring av verdifulle museumsgjenstander
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4295 Anita og Ronny Brynildsen får økonomisk støtte til brannsikring av Bockrammgården
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 70.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 428 Vegårshei Bygdetun - Julius Grasåsens samlinger - Innbruddsalarm og detektorutstyr utelys
17.02.03
... fikk innvilget kr. 18.200 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 427 Oslo Museum - avd. Internasjonalt Kultursenter og Museum
17.02.03
... fikk innvilget kr. 31.668 til video-overvåkning av lokalene i Grønland Kulturstasjon, tidligere Grønland politistasjon.
les mer>>P 426 Henningsvær Brannkorps - Vannkanon
17.02.03
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 17. februar 2003 innvilget kr. 40.000 til innkjøp av vannkanon.
les mer>>P 425 Julegave 2002 - Fattighuset
04.12.02
... fikk kr. 100.000 i julepresang fra Stiftelsen UNI. Dette vedtaket ble fattet på styremøtet 4. desember 2002.
les mer>>P 424 Oslo universitetssykehus HF - Ullevål - Studie Premature barn
04.12.02
... fikk på styremøte 4. desember 2002 innvilget kr. 350.000 til EEG-utstyr i forbindelse med et "Prematur-prosjekt".
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss