1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2112 Fortidsminneforeningen - Prosjektet - Gode Råd
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til temahefte om brannsikring og generelle råd for innbrudds sikring i gamle hus
les mer>>P 2115 Bærum landbruksforening, avd. Historisk landbrukssamling - Tilrettelegging for landbrukshistoriske samlinger på Vøyen gård i Bærum
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 for tilrettelegging for landbrukshistoriske samlinger på Vøyen gård i Bærum
les mer>>P 2117 Nordøyan AS - Sikringstiltak mot brann av kulturhistoriske bygninger og eiendeler på fiskeværet Nordøyan i Vikna kommune
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket kjøp og installasjon av brannvarslingsanlegg og brannpumpeanlegg i forbindelse med bygningen "Nordkapp"
les mer>>P 2118 Jorunn Eldegard - Bevaring av låven på Eldegard
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til bevaring av låven på Eldegard
les mer>>P 2119 Aust-Agder Museum - Arkeologisk utstilling
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 øremerket montre for arkeologiske gjenstander og høysikringsmontre
les mer>>P 2120 Henie Onstad Kunstsenter - Sikring for Sal Haaken
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 446.000 til sikringsmidler for 2014 til Sal Haaken
les mer>>P 2122 Stiftelsen Guts - Kjøp av traktor
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til kjøp av brukt traktor med løfteutstyr for arbeidstreningsprosjektet på Finnerud Gård
les mer>>P 2123 Norsk Maritimt Museum - Sikringsprosjekt fase II
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 1.000.000 til sikringsprosjekt fase II ved Norsk Maritimt Museum
les mer>>P 2125 Stiftelsen Barakke 4 Stavern Torg - Sikringsskap
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til oppdatering av sikringsskap samt til innstallering av en brannalarmsentral ved Stiftelsen VGS kvartal 27 (navn endret til Stift. Barakke 4 Stavern Torg)
les mer>>P 2126 Ålen Bygdemuseums Venneforening - Istandsetting av Langlandstuggu
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til istandsetting av Langlandstuggu
les mer>>Totalt 221 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss