1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 40 Røde Kors - Storebrand
13.09.95
... fikk på styremøte 13. september 1995 innvilget kr. 450.000 for 1995 og kr. 400.000 for 1996 i støtte til ungdomsprosjekt mot vold og kriminalitet.
les mer>>P 409 Halden historiske Samlinger - Fredrikshald teater
27.08.02
... fikk innvilget kr. 300.000 til brannsikring av kulissemagasinet ved Fredrikshald Teater.
les mer>>P 4099 Studieforbundet kultur og tradisjon får økonomisk støtte til kurs i fengsel samt fagsamling
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4098 Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl får økonomisk støtte til utskifting av stålplater for sikker drift
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 1.000.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4097 Petter Andreas Pettersen får økonomisk støtte til reparasjon av grunnmur på hovedhuset
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4096 Norsk Folkehjelp i Sandnes får økonomisk støtte til kjøp av en ATV med belter
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4095 Halden Røde Kors får økonomisk støtte til innkjøp av en ATV med henger
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4093 Andrea Lange får økonomisk støtte til reparasjoner på huset «Knatten»
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4092 Stiftelsen Buskerudmuseet får økonomisk støtte til istandsetting av Hagan, Christian Skredsvigs kunstnerhjem
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 142.764 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4091 Stiftelsen Norsk Folkemuseum får økonomisk støtte til biocidanalyser i museet
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss