Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2151 Guro Hessner - Omlegging av tak på hovedbygning på Nordby Gård i Sandefjord

fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til omlegging av taket på den fredete hovedbygningeb ved Nordby Gård i Sandefjord

Guro Hessner og Tore Aakerholt kjøpte Nordby gård av Guros mor i april 2013.
Tunet på gården består av den fredete hovedbygningen fra ca. 1830, en kårbolig fra siste del av 1700-tallet og et bryggerhus fra 1800-tallet. For øvrig er det en stor driftsbygning og skjul/garasje på gården.

Ved overdragelsen av gården var all jord bortforpaktet på 10 års kontrakt, med 7 år igjen av leietiden.

Hovedbygningen på gården er et toetasjes laftet tømmerhus i empirestil, med stående panel og valmtak av midtgangstype med symmetrisk og harmonisk utformet gårdsfasade med hovedinngangsdør midt på. Bygningen ble vedtaksfredet 1. februar 1923.

Ved overtakelsen hadde ikke bygningen vært bebodd siden forrige eier døde i 2007, men er blitt brukt til festlige anledninger og noe møtevirksomhet i samarbeid med tidligere eier som selv bor i kårboligen.

Muligheten for å leie ut første etasje, for selv å flytte inn i andre etasje vurderes. Dette vil bidra til finansiering av driften av anlegget, men dette vil også stille dette krav til en mer omfattende planløsning som kan fungere for en familie med 2 små barn.

For at bygningen skal være overkommelig å varme opp er det ønskelig med et anlegg for vannbåren varme i hele huset med varmepumpe i kjelleren og energibrønn utenfor huset som energikilde. Etter isolering av loftet er et av hovedtiltakene for å redusere varmetap og således hovedtiltaket for energiøkonomisering. Disse tingene er det søkt om og gitt dispensasjon til fra kulturminneloven. Rehabiliteringen startet opp høsten 2013, og er nå godt i gang.

Taket på hovedbygningen på Nordby har inntil desember 2013 vært ansett som bra. Tilstanden ble satt til god i tilstandsrapporten fra 2007, som ble gjort forut for fredningsgjennomgangen. Etter at loftet ble tømt og arbeidet med etter isolering av loftet startet opp, viste det seg imidlertid at taket manglet/ hadde ødelagt takpapp, noe som resulterte i lekkasje på flere steder. Derfor er taket blitt et prioritert tiltak som er helt nødvendig.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss