Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 1993

Skadevernstatus i 1993 er som følgende:

Innvilgete søknaderBevilget beløp
Skade/Miljøvernpris
Sikring generelt2 kr. 1.515.000
Miljøvern
Menneskevern-rusomsorg
Menneskevern-generelt
Forskning
Fartøyvern
Bygningsvern-generelt
Bygningsvern-brann og sikkerhet 1kr. 250.000
Annet
3kr. 1.765.000

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss