Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 2000

Skadevernstatus for 2000 er som følgende:

Innvilgete søknaderBevilget beløp
Skade/Miljøvernpris1 kr. 100.000
Sikring generelt3 kr. 466.000
Miljøvern 1 kr. 200.000
Menneskevern-rusomsorg 6kr. 4.880.000
Menneskevern-generelt 20kr. 5.504.690
Forskning
Fartøyvern8 kr. 4.168.614
Bygningsvern-generelt 4kr. 1.243.216
Bygningsvern-brann og sikkerhet 36 kr. 7.809.099
Annet6 kr. 1.768.000
85kr. 26.139.619

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss