1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1299 Masfjord kommune - Reparasjon av fargeripipa ved Kvamsdals fargeri.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 25.000 til reparasjon av fargeripipa ved Kvamsdals fargeri.
les mer>>P 1300 Vulcanus Taubåtkompani - Redningsutstyr for veteranskipet Vulcanus.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 40.275 til redningsutstyr for veteranskipet Vulcanus.
les mer>>P 1301 Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) - Treårig forsknings- og utredningsprosjekt; Kulturarv i kystsonen
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 75.000 til forsknings- og utredningsprosjektet ”Kulturarv i kystsonen”.
les mer>>P 1302 Stiftelsen Studiehjem for Unge Piker – Oppussing, ærverdig bibliotek
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til oppussing av Pikehjemmets bibliotek
les mer>>P 1303 Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) - Forskningsprosjekt om torvtak
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til et forskningsprosjekt om torvtak.
les mer>>P 1304 Linderud Gård - Prosjektering av sprinkleranlegg
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 75.000 til prosjektering av sprinkleranlegg ved Linderud Gård.
les mer>>P 1306 Saltdal kommune - Utbedring av Næstbybrygga og Olsenbrygga på Rognan.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget med kr. 100.000 til utbedring av Næstbybrygga og Olsenbrygga på Rognan.
les mer>>P 1307 Stiftelsen Barakke 4 Stavern Torg7 - Montering av snøfangere.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til montering av snøfangere ved ”Rådhuset” og ”Annekset” i Stavern.


les mer>>P 1308 Kirkens Bymisjon Trondheim– Prosjekt ”Leve med hiv 2011”
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til prosjekt ”Leve med Hiv” for 2011.
les mer>>P 1309 Hardanger Fartøyvernsenter - S/J Mathilde - Restaurering
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til restaurering av S/J Mathilde.
les mer>>Totalt 122 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss