1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1208 Gamle Horten Gård - brannsikring.
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 350.000 til brannsikringstiltav ved Gamle Horten Gård.
les mer>>P 1209 Sulitjelma gruvemuseum - Sikringsarbeid i besøksgruven
08.02.10
... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til sikringsarbeid i Sulitjelma besøksgruve
les mer>>P 1210 Teien Gård v/Gunnhild Eik - oppgradering av el.anlegg.
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til oppgradering av elektrisk anlegg ved Teien Gård.
les mer>>P 1211 Norsk Kulturarv - Ta et tak i 2010
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 400.000 til skadeforebyggende tiltak i forbindelse med videreføring av aksjonen "Ta et tak" i 2010.
les mer>>P 1212 Teater NOR - brannvarsling og ledehus Gimle Forsamlingshus.
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 170.000 øremerket brannvarsling og ledelys til gimle forsamlingshus i Stamsund.
les mer>>P 1213 Sameiet Lillegården - restaurering av bryggerhuset/låvebygget
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til istandsettelse og restaureering av bryggerhusett / låvebygget på Lillegården i Trondheim.
les mer>>P 1214 Grøseta - diverse sikringstiltak.
20.04.10
... ...fikk av Stiftelsen UNI i april 2010 innvilget kr. 45.000 til diverse sikringstiltak på gården.
les mer>>P 1215 Støtt Brygge AS - Restaurering av Gammelbutikken
20.04.10
... ...fikk av Stiftelsen UNI i april 2010 innvilget kr. 50.000 til restaurering.
les mer>>P 1217 Aasjordbruket, også kalt Isdalsbrygga - restaurering av fiskebruk på Skrova.
20.04.10
... …fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til restaurering av tak, ytre vegger og vinduer ved verneverdig fiskebruk i Skrova.

les mer>>P 1218 Fortidsminneforeningen - Den Trønderske avdeling - Brannsikring av Villa Kvernbakken
20.04.10
... fikk av Stiftelsen UNI i april 2010 innvilget kr. 47.275 til brannsikring.

les mer>>Totalt 122 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss