1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1232 Suldal Røde Kors - Suldal Hjelpekorps - Mannskapsbil
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til kjøp av mannskapsbil.
les mer>>P 1233 Stiftelsen Tollerodden - tyveri og brannsikring prosjektfase III
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 350.000, øremerket el. tyveri og brannsikring i f.b.m. prosjektfase III ved Tollerodden.
les mer>>P 1234 Stiftelsen Anna Rogde - sikringsskap.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 156.600 til kjøp og montering av sikringsskap på Anna Rogde.
les mer>>P 1235 Oslofjordens Friluftsråd - brannsikring ved Homlungen og Struten fyr.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 350.000 til dette arbeidet.

les mer>>P 1236 Bogstad Gård - drenering rundt hovedbygningen.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 1.986.550 til dette arbeidet.

les mer>>P 1237 Malvik Historielag - nytt lagerbygg ved Fjølstadtrøa for sikring av museumsgjenstander.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til dette arbeidet.

les mer>>P 1238 Stiftelsen Guts - Nytt kjøkken i nybygg
20.04.10
... ... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 46.000 til dette arbeidet.


les mer>>P 1239 Kragerø Kystlag - Gamle Kragerø - Div. sikkerhetsutstyr
20.04.10
... ...fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 95.000 til livbelter, vester etc, samt til sikkerhetskurs for mannskapet.
les mer>>P 1240 Larsgården v/Elin Aasen og Halvard Nilsen
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 75.000 til restaurering av piper og ovner.
les mer>>P 1241 Musegaten 2 / Tromsø Kunstsenter - brannsikring.
20.04.10
... ...fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 437.000 til brannsikring.

les mer>>Totalt 122 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss