1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1265 Hardanger Fartøyvernsenter - M/F Folgefonn - Sikring og tilrettelegging for publikum
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 til sikring av MF Folgefonn og til rettelegging for publikum når fergen kommer til Norge.
les mer>>P 1266 Eikholt, Nasjonalt ressurssenter for døvblinde - varslingsanlegg
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 130.000 til nytt varslingsanlegg v ed Eikholt.
les mer>>P 1267 Bårstuggu / Krogsgården BA - restaurering.
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 165.000 til restaurering av Bårstuggu, en drengestue med mastue ved Krogsgården natur- og kulturtun.
les mer>>P 1268 Handelsgården Breidablikk/Hamarøy bygdetun - Brann og sikring.
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 150.000 til brann- og innbruddsalarm på Hamarøy Bygdetun og Hamsun Skole.
les mer>>P 1269 Villa Fridheim - Brannsikring
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 500.000 til brannsikring av Villa Fridheim
les mer>>P 1270 Stiftelsen Bogen Kunstnerverksteder - vedlikehold.
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 øremerket vedlikehold av prioriterte tiltak.
les mer>>P 1272 Redningsselskapet - ny redningsskøyte - RS UNI Kragerø
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 4.250.000 til ny redningsskøyte i Kragerø/Langesund området, ferdig utstyrt.
les mer>>P 1273 WayBack Trondheim - Oppstart.
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget 100.000 til økonomisk støtte til oppstart av Stiftelsen WayBack i Trondheim.
les mer>>P 1274 Fossesholm Herregård - Avfukteranlegg
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til avfukteranlegg ved Fossesholm Herregård
les mer>>P 1275 Circumferencens Venner - kjøp av datautstyr samt kjøp av tjenester for webdesign og grafisk design i forbindelse med oppstart av organisasjonen.
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 35.000 til innkjøp av datautstyr samt kjøp av tjenester for webdesign og grafisk design i forbindelse med oppstart av organisasjonen.
les mer>>Totalt 122 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss