Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1124 Stiftelsen Krigsveteranenes Minne - brannvarsling Kronstad Hovedgård

fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 44.544 til utskifting av brannvarslingsanlegg ved Kronstad Hovedgård

Kronstad Hovedgård ligger med utsyn over Store Lungegårdsvann og Fjellsiden og historien går helt tilbake til Nonneseter Kloster, som ble stiftet omkring år 1150. Gården er på 7, 8 mål og består av hovedhus, portnerbolig, staller og sveitserhus. Store deler av gården er omkranset av en ringmur. Første etasje ble reist omkring 1770 og påbygget med en ekstra etasje i Empirestil i ca 1840. Bygget er nærmest en tro kopi av vinslottet Chateaux Margeaux i Frankrike og er det eneste bygget i denne stilen.

Eiendommen er fredet.

Det er tidligere påvist mangler ved brannvarslingsanlegget. Anlegget har stått for utskifting over noe tid uten å ha økonomi til å kunne finansiere et nytt. Imidlertid har Hordaland Fylkeskommune gitt tilsagn om kr. 40.000 som vil bli brukt til dette formål.

Til informasjon kan det meddeles at Riksantikvaren, gjennom Hordaland. Fylkeskommune har avsatt kr. 3 mill til nødvendige tiltak på Kronstad gård.

http://www.museumnord.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss