1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger


04.12.19
...
les mer>>UNI Storebrand div. Sør-Norge - sikkerhets- og miljøkontroll av båter.
20.10.92
... fikk 20. oktober 1992 innvilget kr. 300.000 til sikkerhets- og miljøkontroller av båter.
les mer>>UNI Storebrand divisjon Sør-Norge - Sikkerhets- og miljøkontroll av biler.
20.10.92
... fikk 20. oktober 1992 innvilget kr. 190.000 til sikkerhets- og miljøkontroller av biler.
les mer>>UNI Storebrand - Brannvernundervisning i Vestlandsskolene
04.11.93
... fikk i brev 4. november 1993 innvilget kr. 1.465.000 til brannvernundervisnng i Vestlandsskolene.
les mer>>UNI Storebrand - Brannbil i Nord-Norge
01.11.92
... fikk i løpet av 1992 innvilget kr. 385.650 til investering og drift av brannbil i divisjon Nord-Norge.
les mer>>Trygg Trafikk - Barnas Trafikklubb
24.02.04
... fikk på styremøte 24. februar 2004 innvilget kr. 300.000 til Barnas Trafikklubb i 2004
les mer>>Stm189-A01 Maria Figenschau - Antikvarisk istandsetting av Dreyergården
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av vinduer, samt utskifting av syllstokk og til oppmuring av tørrmur på østvegg.
les mer>>St. Johanneslogen i Ålesund - ornamenter
22.04.04
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 22. april 2008 innvilget kr. 175.000 til nye ornamenter langs gesimsen på Frimurerlogen's bygning i Ålesund.
les mer>>Stiftelsen Vikbekken - gårdskraftverk med mølle
14.12.04
... fikk på styremøtet 14. desember 2004 innvilget kr. 100.000 til gårdskraftverk med mølle.
les mer>>Skien kommune - SLT-prosjektet
22.08.94
... fikk på styremøte 17. november 1992 innvilget kr. 600.000 til "Kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og ungdom i Skien" for årene 1993 og 1994. Ytterligere kr. 300.000 ble innvilget på styremøte 22. august 1994 for å videreføre og avslutte prosjektet i 1995.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss