Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2021

Skadevernstatus etter 1. styremøte; 10. februar i 2021 er som følgende:

Søknader innvilgetBevilget beløp
Priser/gaver0kr. 0
Sikring generelt8kr. 1 845 000
Natur- miljøvern1kr. 30 000
Menneskevern-rusrelatert1kr. 100 000
Menneskevern-generelt13kr. 2 952 000
Forskning 0kr. 0
Fartøyvern7kr. 1 621 000
Bygningsvern-generelt49kr. 6 409 397
Bygningsvern-brann og sikkerhet22kr. 4 314 371
Norsk Kulturarv - Rammevedtak1kr. 10 000 000
102 kr. 27 271 768

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss