Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1212 Teater NOR - brannvarsling og ledehus Gimle Forsamlingshus.

... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 170.000 øremerket brannvarsling og ledelys til gimle forsamlingshus i Stamsund.

Teater NOR er et lite produksjonsselskap som ble opprettet i 1998, og lager moderne scenekunst. Organisasjonen har 3,5 fast ansette med full stilling til en bruttolønn på kr. 15.000. Her ligger det mye idealisme i virksomheten! Vestvågøy kommune støtter Teater NOR på årsbasis med kr. 85.000 og henter resten av omsetningen fra regionale og statlige fond, samt salg av forestillinger og tjenester på prosjektbasis. Målsetningen er hvert år å gå i balanse, ikke med overskudd.

I 1999 ble Stamsunds samfunnshus ”Gimle” kjøpt av Vestvågøy kommune for kr. 100.000. Summen gjenspeiler for det første husets stand og manglende vedlikehold gjennom mange år, men også velvilje fra kommunens ide om et ønske at Teater NOR skulle etablere seg i Stamsund på permanent basis.

Gimle forsamlingshus er tradisjonelt Stamsunds og Vestvågøyas kino og storstue. Gjennom restaureringen vil det legges til rette for bygget igjen inntar denne posisjonen.

Teater NOR ønsker derfor å totalrestaurere og tilbakeføre funkisbygget fra 1965. Kommunen og Fylkeskommunen (Den verdifulle kystkulturen) har gitt økonomisk støtte til utvikling av forprosjektet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss