Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1311 Stiftelsen Karmsund ABR-Senter - Restaurering av Losbåten 21 Skudenes. (P 1311)


fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til restaurering av Losbåten 21 Skudenes.

Stiftelsen Karmsund ABR Senter driver rehabilitering av rusmisbrukere og stiftelsen ble dannet i 1991. De har i dag 5 avdelinger: avrusning – videreføring – arbeidstrening – behandling og ettervernsenter.

Stiftelsen Karmsund ABR Senter har kjøpt Losbåten Skudenes som er bygget i 1900. Båten ble kjøpt rimelig for kr. 100.000, men nødvendig restaurering er beregnet til ca kr. 2-300.000. Alt arbeidet vil bli gjort på dugnad med unntak av tre-arbeidet. Arbeidsleder for arbeidstreningsavdelingen, sammen med pasienter fra Avaldsnes Ressurssenter er allerede i full gang med å restaurere losbåten. Arbeidet beregnes å være ferdig til mai 2011.

Båten er forespeilet til bruk i forbindelse med turer for pasienter/ansatte samt festivaler for gamle båter.

Båten står på Riksantikvarens ”Fartøysliste” men har ikke fått økonomisk støtte fra RA eller innehar ”formell status” som ”verneverdig skip”.

http://www.stiftelsen-karmsund.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss