Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1388 A Nærøyfjorden Verdsarvpark / Eier: Thorbjørn Sund – Naust på Styvi

fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 30.000 til restaurering av naust på Styvi

Nærøyfjorden Verdsarvpark (NVP) er pilot i Riksantikvaren sitt Verdiskapingsprogram på kulturminneområdet, og arbeider derfor målrettet for å utløse potensialet som kulturarven i Verdsarvområdet og grensetraktene til det har til verdiskaping på ulike måter. I flere år har de hatt fokus på bygningsvern, og samarbeider mye med grunneiere og andre aktører som sitter på gode restaureringsprosjekt om å få gjort noe med dem.

Det søkes på vegne av eier Torbjørn Sundt.

Det omsøkte naustet har en fremskutt og sårbar plassering. Det er eksponert mot båttrafikken på fjorden og svært synlig for allmennheten. Naustet er trolig fra 1800-tallet og har særskilt verdi som del av et eldre, verneverdig bygningsmiljø. Naustet har høy grad av autentisitet og representerer en bygningstype som det blir stadig færre av.

Prosjektet har vært delt inn i to faser: Den første, reparasjon av tørrsteinsmur og oppsetting av bølgebryter ble utført i fjor i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Denne fasen omfatter gulv, svillstokker, takkonstruksjon og dører.

Etter restaurering skal naustet fungere som naust.

http://www.naroyfjorden.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss